ΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (1826-1827)

ΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (1826-1827)

37,00 €
με ΦΠΑ

ΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (1826-1827)

Εκδοθέν υπό του ιστορικού τμήματος του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού. Ανατύπωση Ναυτικής Επιθεωρήσεως τεύχος 44-45. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1924. 8ο, σ. 114. Αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (1826-1827)

Εκδοθέν υπό του ιστορικού τμήματος του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού. Ανατύπωση Ναυτικής Επιθεωρήσεως τεύχος 44-45. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1924. 8ο, σ. 114. Αρχικά εξώφυλλα.

62-2260

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς