ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ Ι., Κ.

ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ Ι., Κ.

25,00 €
με ΦΠΑ

ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ Ι., Κ.

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ 1796 - 1832. Θεσσαλονίκη, 1940. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 8ο, σ. 298. Αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ Ι., Κ.

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ 1796 - 1832. Θεσσαλονίκη, 1940. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 8ο, σ. 298. Αρχικά εξώφυλλα.

65-2317

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς