ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

Η ΑΣΑΛΕΥΤΗ ΖΩΗ. Β' έκδοσις με πρόλογο. Αθήναι, Λογοτεχνικαί Εκδόσεις Μιχαήλ Σ. Ζηκάκη, 1920. 8ο, σ. ιε'+184. Πανί στη ράχη.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

47-0085

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς