ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑ

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1936 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μετά των τροποποιησάντων τούτον νεωτέρων νόμων). Αθήναι, Απρίλιος 1948, Στρατ. Τυπογραφείον "Υπουργείον Στρατιωτικών - Διεύθυνσις Προσωπικού - Τμήμα 1". 8

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0002

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς