ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

18,60 €
με ΦΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ προς τα τακτικά μέλη και τα παραρτήματα της Εθνικής Εταιρείας Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 1937. Μονόφυλλο. Μαζί και ο φάκελος αποστολής.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0015

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς