ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων - Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής. Δωδώνη: Παράρτημα Αρ. 1. "Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" Ιωάννινα 1974. 8ο, σ. ιε'+1λ+212+4χ.α. Αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0073

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς