ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ 1941

ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ 1941

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ 1941

Χειρόγραφη επιστολή δεκανέα, 24/2/41. Τρεις (3) σελίδες με παράκληση προς την λογοκρισία να μην καταστραφεί για το μέγεθος του διότι προορίζεται προς προϊστάμενο επιχείρησης. Λογοκρισία Αθηνών 450. Σε ταχυδρομημένο φάκελο.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0124

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς