ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

15,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επιστολή προς εθελόντρια νοσοκόμα του πολέμου 1940-41 προς απονομή του σήματος του συνδέσμου, 24 Δεκεμβρίου 1948, με σφραγίδα και υπογραφές, σε φάκελο. [Μαζί] Υπουργείο Στρατιωτικών - διάσημα του μεταλλίου του πολέμου 1940-41 και έγγραφο.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0128

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς