ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

24 Δεκ. 1940, σφραγίδα Λογοκρισίας Αθηνών 80. Τύποις Ζάκα Απελλού 2.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0160

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς