ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

15,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

Αθήνα 13 Μαρτίου 1941. Λογοκρισία 490. Με εικόνα εύζωνα. Τύποις Ε. Καλαϊτζή - Όθωνος 2.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0167

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς