ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός, ενθύμιον Ελληνοϊταλικού πολέμου 25 Οκτωβρίου 1940. Σφραγίδα Τ 323 Λ. Λ.Παραλ. Λάμπρος Ευταξίας (μετέπειτα υπουργός).

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0171

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς