ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

15,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

Με εικόνα του Γεωργίου Β'. Αθήνα 1 Μαρτίου 1941. Λογοκρισία 467.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0173

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς