ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

25,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

Με εικόνα του Γεωργίου Β'. Αθήνα 30 Μαρτίου 1941. Λογοκρισία.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0174

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς