ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρ. Φύλλου 17. 2 Σεπ)βρίου 1944. "Όλοι επί ποδός πολέμου. - Η ώρα της λευτεριάς πλησιάζει". 4ο, σ. 2 επί μονόφυλλου.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0348

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς