ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δακτυλογραφημένη επιστολή προς το Πολιτικόν Γραφείον Πρωθυπουργού, Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας, Κρατικής Πρόνοιας και Θρησκευμάτων, υφυπουργεία Αγορανομίας και Εργασίας, Γενικόν Χημείον του Κράτους και Ανώτατον Χημικόν Συμβούλιον, 14 Ιανουαρ

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0461

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς