ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

15,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γενικόν Επιτελείον Στρατού-Διεύθυνσις Πληροφοριών-Τμήμα Δ'. Αθήνα, 19-10-45. Με υπογραφή και σφραγίδα, μονόφυλλο.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0468

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς