ΛΑΪΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ

ΛΑΪΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ

6,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΛΑΪΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ

10η κλήρωσις της 31ης Οκτωβρίου 1942, αρ. 20201 Σ/ΙΙΙ, Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 1942.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0470

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς