ΛΑΪΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ

ΛΑΪΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ

6,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΛΑΪΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ

11η κλήρωσις της 30ης Οκτωβρίου 1942, αρ. 20464 Σ/ΙΙ, Αθήνα 22 Ιουνίου 1942.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0472

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς