ΛΑΪΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ

ΛΑΪΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ

6,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΛΑΪΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ

2η κλήρωσις της 29ης Φεβρουαρίου 1944, αρ. 05062 Σ/Ι, Αθήνα 10 Ιουλίου 1943.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0473

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς