Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Έτος 27ον, αρ. Φύλλου 10189 και 10309. Αθήναι, 30 Οκτωβρίου 1945 και 26 Μαρτίου 1946. Έτος 28ον, αρ. Φύλλου 10489. Αθήναι, 29 Οκτωβρίου 1946. 2ο, σ. 4 έκαστο. (3)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0490

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς