ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Όργανο της Κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Χρόνος 29ος, αριθμός φύλλου 9420. Αθήνα, 4 Απριλίου 1945. 2ο, σ. 4.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0491

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς