ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Αθήναι, Δεκέμβριος 1949, Στρατιωτικόν Τυπογραφείον "Υπουργείον Στρατιωτικών, Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ελλάδος Γ' - Διεύθυνσις Γ5" Αύξ. Αριθ. 374. Μικρό 8ο, σ. 1

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0517

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς