ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

18,60 €
με ΦΠΑ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

Η Αρχαιοτέρα Ελληνική Εφημερίς. Έτος ΙΘ' - Αριθ. 6290 - Κυριακή 19 Οκτωβρίου 1947. "Επαύθησαν χθες ο Ριζοσπάστης και η Ελευθέρα Ελλάδα". [Μαζί] Αριθ. Φύλλου 6540. Κυριακή 8 Αυγούστου 1948. "Αφιερούται σ' εκείνους που γράφουν σελίδες δόξης επάνω στον Γράμμ

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0544

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς