ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ΥΠ' ΑΡ. 21. 7 - 16 Νοεμβρίου 1945. Στίγμα βαρύ. Λάθος βαρύτερον. 8ο, σ. 4. [Μαζί] ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ΥΠ' ΑΡ. 29. 28 Ιανουαρίου - 10 Φεβρουαρίου 1948. Το Ελληνικόν ζήτημα εις το Συμβούλιον Ασφαλείας 1-6 Φεβρουαρίου 1946. 8ο, σ. 4. (2)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0553

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς