ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Όργανο της Κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Χρόνος 30ος, αριθμός φύλλου 9420. Αθήνα, 26 Ιουλίου 1946. 2ο, σ. 4.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0559

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς