ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

8,68 €
με ΦΠΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ανεξάρτητος πρωϊνή εφημερίς. Περίοδος Β', αρ. Φύλλου 2469. Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1952. "Το Ε.Α.Μ. και το Έθνος, υπό Νικ. Πλαστήρα". 2ο, σ. 6.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0613

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς