ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕ

25,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ. Αθήναι, 29 Δεκεμβρίου 1958. Θέμα: Επί του τρόπου αντιμετωπίσεως του προβλήματος των Εξαγωγών. Δύο σελίδες επί μονόφυλλων. [Μαζί] ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ Γ. - ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 20 Δεκεμβρίου

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0619

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς