ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Γ. 1966

ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Γ. 1966

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Γ. 1966

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ. Περίληψις ομιλίας του Υποδιοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Ιωάννου Στ. Πεσματζόγλου, οργανωθείσης, υπό του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου, εις την Αίθουσαν της Αρχαιολογικής Εταιρίας, την Τρίτην, 22αν Μαρτίου 1966. Δεκατρ

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0622

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς