ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Φωτογρα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Φωτογρα

15,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Φωτογραφία από τον εκτοπισμό του στην Κέα (Τζια), για το διάστημα 21 Ιανουαρίου έως 29 Αυγούστου 1975. Διαστάσεις Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας σφραγίδα "Greek Photo Agency Nova Press"

Ποσότητα
Διαθέσιμο

45-0694

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς