ΠΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

60,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΠΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΒΙΟΛΙ. Αθήναι, τυπογραφείον "Εστία", 1909. 8ο, σ. 157. [Δεμένο μαζί:] ΕΙΡΗΝΙΚΑ. Αθήναι, Ι. Ν. Σιδέρης. 8ο, σ. 58+5 χ.α. Διατηρείται το αρχικό εξώφυλλο. [Δεμένο μαζί:] ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ. Αθήναι, Ιω. Ν. Σιδέρης, 1918. Εθνικόν Αριστείον των Γραμμάτων και των Τεχνών. 8ο, σ. 158. Διατηρείται το εξώφυλλο της τρίτης έκδοσις, 1921. [Δεμένο μαζί:] ΜΙΑ ΦΟΡΑ Κ' ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ. Παραμυθόδραμα σε τέσσερα μέρη. Αθήναι, Ι. Ν. Σιδέρης. 8ο, σ. 128+4 πιν. Διατηρείται το αρχικό εξώφυλλο. [Δεμένο μαζί:] Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ. Δραματική παράδοσις εις πράξεις τρεις. Έκδοσις τρίτη. Αθήναι, Ι. Ν. Σιδέρης, 1921. 8ο, σ. 122. Διατηρείται το αρχικό εξώφυλλο. [Δεμένο μαζί:] ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ. Ποιήματα δια παιδιά. Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων, Παιδική Βιβλιοθήκη. Αθήναι, Ι. Ν. Σιδέρης. 8ο, σ. 111. Διατηρείται το αρχικό εξώφυλλο. [Δεμένο μαζί:] Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ. Λυρικόν δράμα εις πράξιν μίαν. Αθήναι, Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1893. 8ο, σ. 36. Διατηρείται το αρχικό εξώφυλλο[Η.-Π.: 1893.450] Πανί στη ράχη. (7)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

47-0098

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς