Κεραμικός, πιάτο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.  22εκ.

Κεραμικός, πιάτο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. 22εκ.

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Κεραμικός, αναπαραγωγή πιάτου, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.  22εκ.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Κεραμικός, αναπαραγωγή πιάτου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, οι επτά τελευταίοι αυτοκράτορες του Βυζαντίου.  22εκ

00-3118

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς