Βεβαίωση διαμονής στην ενορία από ιερέα, Πειραιάς 1947

Βεβαίωση διαμονής στην ενορία από ιερέα, Πειραιάς 1947

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Βεβαίωση διαμονής στην ενορία Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος από ιερέα, Πειραιάς 1947

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Βεβαίωση διαμονής στην ενορία Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος από ιερέα, Πειραιάς 1947.

Φέρει σφραγίδες για το γνήσιον της υπογραφής, καθώς και χαρτόσημα.

00-3168

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς