Ελληνική εν Αλεξανδρεία, κοινότης ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ.

Ελληνική εν Αλεξανδρεία, κοινότης ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ.

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Ελληνική εν Αλεξανδρεία, κοινότης ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ. Πιστοποιητικόν ,1956.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Ελληνική εν Αλεξανδρεία, κοινότης ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ. Πιστοποιητικόν , Αριθμ..12, 27 Ιουνίου 1956.

Φέρει σφραγίδα: ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΚΑΙ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΘΗΛΕΩΝ.

00-3174

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς