΄Οπλο πλαστικό, Laser μπαταρίας.

΄Οπλο πλαστικό, Laser μπαταρίας.

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

΄Οπλο πλαστικό, Laser μπαταρίας. KONIC, K838P Κίνα

Ποσότητα
Διαθέσιμο

΄Οπλο πλαστικό, Laser μπαταρίας.

Κιτρίσμα στο λευκό πλαστικό, μικρή φθορά στο κουτί.

 Βάρος220γρ.

00-3198

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς