Η Ηώς & το άρμα του Ήλιου Λιθόγραφη αφίσα ¨Φιλόκαλος Πηνελόπη" 1904

Η Ηώς & το άρμα του Ήλιου Λιθόγραφη αφίσα ¨Φιλόκαλος Πηνελόπη" 1904

70,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Η Ηώς & το άρμα του Ήλιου Λιθόγραφη αφίσα ¨Φιλόκαλος Πηνελόπη" 1904 Εκδότης Λιθ. Πόλλι & Λεβαντή  Χρωμολιθόγραφη αφίσα. Διαστάσεις 69 χ 48 εκ. Δωρείται τας προπληρώνουσας την συνδρομή του 1904

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Η Φιλόκαλος Πηνελόπη υπήρξε μηνιαίο περιοδικό που άρχισε να εκδίδει από το 1887 ο Αλέξανδρος Αλεξιάδης, ο οποίος εξέδιδε επίσης από το 1890 το μουσικό περιοδικό Ευτέρπη. Το 1888 καταγράφεται άλλη μία παρόμοια εκδοτική του προσπάθεια, από κοινού με τον Θ. Ξενάκη, η Νέα Πηνελόπη, και το 1897 συνεργάζεται με τον γιατρό Αλέξ. Γεωργιάδη στην έκδοση της Βιβλιοθήκης της Γυναικός, η οποία χαρακτηρίζεται ως Οικογενειακόν Περιοδικόν Μηνιαίον παρέχον 12 αυτοτελή βιβλία κατ’ έτος εξ 64 σελίδων έκαστον.

03-2754

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς