Πρόγραμμα περιηγήσεων Ξένου Τύπου,1956.

Πρόγραμμα περιηγήσεων Ξένου Τύπου,1956.

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Πρόγραμμα περιηγήσεων Ξένου Τύπου,1956.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Πρόγραμμα περιηγήσεων Ξένου Τύπου, 17-30 Οκτωβρίου 1956. Οργανώθηκε από το Τμήμα Ξένου Τύπου του Τμήματος Πληροφοριών, υπό την αιγίδα Της Ελληνικής Βασιλικής Κυβέρνησης .

Φύλλα 15.

Διαστάσεις:11x22εκ. διπλωμένο.

00-3272

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς