Έγγραφο σε Βουλγαρικη γραφή του 1900.

Έγγραφο σε Βουλγαρικη γραφή του 1900.

15,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Έγγραφο σε Βουλγαρικη γραφή του 1900.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Έγγραφο σε Βουλγαρική γραφή του 1900. Αναφορά στον Τσάρο της Βουλγαρίας Φερδινάνδο.

00-3328

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς