ΕΡΜΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών, 1941.

ΕΡΜΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών, 1941.

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΡΜΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών, υιοί Κ. Τριανταφυλλίδου, 1941.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΕΡΜΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών, υιοί Κ. Τριανταφυλλίδου, 1941. Απόδειξις 5/1/ 1942.

Φθορά στον εξωτερικό φάκελο.

00-3340

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς