ΕΡΜΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών, 1941.

ΕΡΜΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών, 1941.

12,40 €
με ΦΠΑ

ΕΡΜΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών, υιοί Κ. Τριανταφυλλίδου, 1941.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΕΡΜΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών, υιοί Κ. Τριανταφυλλίδου, 1941. Απόδειξις 5/1/ 1942.

Φθορά στον εξωτερικό φάκελο.

00-3340

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς