ΑΘΗΝΑΪΚΗ, Μανούσης και Γυαλίστρας, Ασφαλιστήριο πυρός 1939.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ, Μανούσης και Γυαλίστρας, Ασφαλιστήριο πυρός 1939.

12,40 €
με ΦΠΑ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ, Μανούσης και Γυαλίστρας, Ασφαλιστήριο πυρός ενυπόθηκης οικοδομής, 1939.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΑΘΗΝΑΪΚΗ, Μανούσης και Γυαλίστρας, Ασφαλιστήριο πυρός ενυπόθηκης οικοδομής, υπέρ Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους,- Δίκτυον Λαρισαϊκού, 1939.

00-3343

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς