"Ο ΑΣΤΗΡ", Ασφαλιστήριο, απόδειξις  και πρόσθετος πράξις 1940

"Ο ΑΣΤΗΡ", Ασφαλιστήριο, απόδειξις και πρόσθετος πράξις 1940

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

"Ο ΑΣΤΗΡ", Ασφαλιστήριο πυρός, απόδειξις  και πρόσθετος πράξις 1940,  ενυπόθηκης οικοδομής, υπέρ Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Σ.Ε.Κ.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

" Ο ΑΣΤΗΡ ", Ασφαλιστήριο πυρός, απόδειξις  και πρόσθετος πράξις 1940,  ενυπόθηκης οικοδομής, υπέρ Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Σ.Ε.Κ.

Διαστάσεις:24χ39

00-3350

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς