ΚΑΡ ΑΛΦΟΝΣΟ

ΚΑΡ ΑΛΦΟΝΣΟ

60,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΚΑΡ ΑΛΦΟΝΣΟ

ΥΠΟ ΤΑΣ ΦΙΛΥΡΑΣ, μετάφρασις Νικ. Δ. Χατζίσκου. Εκδίδοται υπό Ιωάννου Λουκίδου. Αθήνα, Τηλέγραφοι, 1884. 8ο, σ.272 [δεμένο μαζί:] ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ, τραγωδία εις πράξεις πέντε υπό Σχιλλέρου. Μετάφρασις εκ του γερμανικού. Τόμος Γ'. Εν Πειραιεί, ο Αμερόληπτος, 1882. 8ο, σ. 4 χ.α.+ξστ΄+255+1 λ. [δεμένο μαζί:] ΓΚΑΙΤΕ ΦΑΥΣΤΟΣ, μεταφρασθείς εκ της γερμανικής υπό Γεωργίου Κ. Στρατήγη. Αθήνα, Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1887. 8ο, σ.λβ'+291+1χ.α.2λ. [δεμένο μαζί:] ΓΚΑΙΤΕ, ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΕΡΘΕΡΟΥ, μεταφρασθέντα εκ του γερμανικού υπό Παν. Σπ. Παμπούκη. Έκδοσις Δευτέρα. Αθήνα, Α. Γ. Γαλανός, 1909. 8ο, σ.136. Δέρμα στη ράχη (4) [Η-Π: 1884.38, 1882.876, 1887.129]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

47-0134

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς