Φάκελος με σφραγίδες και γραμματόσημμα Τουρκίας 1959.

Φάκελος με σφραγίδες και γραμματόσημμα Τουρκίας 1959.

6,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Φάκελος με σφραγίδες και 2 γραμματόσημμα Τουρκίας 1959.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Φάκελος με σφραγίδες Τουρκίας και Αθηνών καθώς 2 γραμματόσημμα Τουρκίας 1959.

Αποστολή προς Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού Σ.Ε.Κ.

Διαστάσεις 15,5χ12,5 εκ.


00-3519

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς