Ανώνυμος μετοχική εταιρία μελετών και επιχειρήσεων

Ανώνυμος μετοχική εταιρία μελετών και επιχειρήσεων

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Ανώνυμος μετοχική εταιρία μελετών και επιχειρήσεων

τίτλος 25 μετοχών, Αθήνα 1920

Ποσότητα
Διαθέσιμο

09-1148

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς