ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟς ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΛΠ.

Τίτλος μιας μετοχής. Αθήναι, 29 Μαΐου 1921.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

46-1493

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς