Φωτογραφία του Βασιλέως Κωνσταντίνου ΙΙ, 1964.

Φωτογραφία του Βασιλέως Κωνσταντίνου ΙΙ, 1964.

8,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Φωτογραφία του Βασιλέως Κωνσταντίνου ΙΙ, 1964. Μεγαλοκονόμου

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Φωτογραφία του Βασιλέως Κωνσταντίνου ΙΙ να επιθεωρεί τα άρματα μάχης.Φορεί πένθος στο χέρι. 1964 Μεγαλοκονόμου

00-3665

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς