ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Β.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Β.

32,00 €
με ΦΠΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Β.

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ, εξάμετρος απλοελληνική μετάφρασις προς χρήσιν των σχολείων και των παρθεναγωγείων. Μέρος πρώτον Α-Μ. Αλεξάνδρεια, Β. Πενάσων, 1888. 8ο, φ.3+σ.ΧΙΙΙ+1 χ.α.+330+2 λ. Δέρμα στη ράχη [Η-Π: 1888.114]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

47-0181

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς