ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ. Κ.

ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ. Κ.

22,00 €
με ΦΠΑ

ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ. Κ.

ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ. Προς χρήσιν των Δημ. Σχολείων. Δια το Γ'. ΤΜ του Συνδιδακτικού. Εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου. Αθήναι, τυπογραφείον Ο "Παλαμήδης", 1881. 16ο, σ. 16. Απόδετο. [Αβιβλιογράφητο ως προς Ηλιού]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

47-0187

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς