ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΛ. ΠΗΓΩΝ 1946

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΛ. ΠΗΓΩΝ 1946

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΛ. ΠΗΓΩΝ 1946,

μετάλλιο δημιουργικής δράσεως του Κ. Ρονίου.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΛ. ΠΗΓΩΝ 1946,

μετάλλιο δημιουργικής δράσεως του Κ. Ρονίου,

διάμετρος 3,5 εκ.

10-1239

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς