ΙΔΕΑΛ

ΙΔΕΑΛ

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΙΔΕΑΛ

ΑΚΑΠΝΟΣ ΠΥΡΙΤΙΣ,

Εταιρεία Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου,

Αθήναι.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΙΔΕΑΛ

ΑΚΑΠΝΟΣ ΠΥΡΙΤΙΣ,

Εταιρεία Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου,

Αθήναι, τσίγκινο κουτί.

Διαστάσεις 10 χ 13 χ 3,6 εκ.

21-1617

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς