Iris, Durolac.

Iris, Durolac.

Iris, Durolac.

Χρώματα-Βερνίκια ΙΡΙΣ.

Ποσότητα

Iris, Durolac.

Χρώματα-Βερνίκια ΙΡΙΣ.

Μεταλλικό κουτί του κιλού,

σφραγισμένο με το περιεχόμενό του.

Διάμετρος 10.2 εκ., Υψος 13.1 εκ.

00-4346

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς